niedziela, 9 września 2012

Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi

Pojęcie nieskończoności zakłada brak granic. Oczywiście, że dla ograniczonego człowieka niemożliwością jest pojąć Nieograniczonego Boga. I w tym rozdziale zmuszony jestem myśleć o stopień niżej od tego, co zamierzam napisać, a czytelnik z konieczności myśli o poziom niżej od tego, o czym usiłuje myśleć. „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!” (Rzym. 11,33)

Przyczynę owej trudności już wcześniej próbowałem wyjaśnić. Polega ona na tym, że usiłujemy dostrzec całkiem nie znaną nam formę, jakże odmienną od tych, które znamy w świecie materii, przestrzeni i czasu. „Tutaj i we wszystkich naszych rozmyślaniach nad właściwościami i substancją Boga - pisze Novacjan - wykraczamy poza zdrową myśl. Również ludzka wymowa nie jest w stanie wykrzesać z siebie mocy odpowiedniej do Boskiej wielkości. Podczas kontemplacji i prób wyrażania majestatu Boga cała nasza elokwencja na nic się nie zdaje, wszelkie wysiłki umysłu są bezowocne. Gdyż Bóg jest większy od umysłu. Jego wielkość nie może być pojęta. Co więcej, gdybyśmy mogli ją zrozumieć, On byłby mniejszy niż umysł ludzki, zdolny do tworzenia pojęć. Bóg jest większy niż wszystkie języki i nic nie jest w stanie Go wyrazić ani odgadnąć wszystkiego, czym On jest. Wszystkie nasze myśli o Nim zawsze będą mniejsze niż On sam, a nasza najdoskonalsza wymowa będzie w porównaniu z Nim trywialna”.(Novacjan „ On the Trinity)

Niestety, słowo „nieskończony” nie zawsze jest używane zgodnie ze swoim właściwym znaczeniem. Często posługujemy się nim nonszalancko dla określenia czegoś dużego lub szczególnie skoncentrowanego, np. gdy mówimy o nieskończonych cierpieniach artysty zawartych w jego obrazach, czy nieskończonej cierpliwości nauczycielki wobec uczniów. Ścisłe znaczenie tego słowa nie odnosi się jednak do rzeczy i istot stworzonych - do niczego poza Bogiem. Dlatego spieranie się o to, czy przestrzeń jest, czy nie jest nieskończona, jest tylko zabawą w słowa. Nieskończoność jest cechą samego tylko Boga. I nikogo ani niczego poza Nim.

Gdy powiadamy, że Bóg jest nieskończony, znaczy to, że dla Niego nie istnieją żadne granice. Bez względu na to, czym jest Bóg i co jest Bogiem, On nie zna granic. I tutaj znów musimy porzucić przyzwyczajenie do powtarzania pewnych utartych zwrotów, takich jak „nieprzebrane bogactwo”, „niewyczerpalna energia” czy „nieograniczone możliwości”, będących przykładami niezrozumienia pewnych pojęć. Jest rzeczą oczywistą, że żadne bogactwo nie jest nieprzebrane, żadna energia nie jest niewyczerpalna ani żadne możliwości nie są nieograniczone, jeśli nie chodzi o bogactwo, energię i możliwości Boga.

A.W. Tozer z książki „Poznanie Świętego”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz