piątek, 21 września 2012

Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała

O, Jezusie Chrystusie, któryś byt jak my na wszelakie sposoby kuszony, a jednak pozostałeś bez grzechu, daj nam siły, abyśmy przełamali w sobie pragnienie bycia mądrymi i uchodzenia za mądrych w oczach takich samych ignorantów jak my. Odwracamy się od swojej mądrości, tak jak odwracamy się od swojej głupoty i uciekamy do Ciebie, mądrości Boga i mocy Boga. Amen.

Ten krótki zarys Boskiej mądrości zacznijmy od sprawy wiary w Boga. Przyjęliśmy zasadę, że nie poszukujemy zrozumienia, abyśmy mogli uwierzyć, lecz wierzymy, abyśmy mogli zrozumieć. Dlatego nie będziemy poszukiwać dowodów na to, że Bóg jest mądry. Niewierzące serce nie ugnie się pod siłą żadnych dowodów, a wielbiące serce nie potrzebuje dowodów.


Daniel mówił tymi słowami: „Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Jego przymiotem, On...udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowiła ciemność, a światłość mieszka u Niego”. (Dan. 2: 20-22) Wierzący odpowiada na te dary i na anielskie pieśni: „Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków”! Temu, kto tak wierzy, nigdy nie przyjdzie do głowy oczekiwać od Boga przedstawienia dowodów Swej mądrości i mocy. Czyż nie wystarczy, że On jest Bogiem?


Gdy teologia chrześcijańska głosi, że Bóg jest mądry, to słowo to znaczy o wiele więcej niż jest wstanie wyrazić i udźwignąć. Mnogość znaczeń jakie je obciąża, stwarza zagrożenie rozsądzenia lub załamania pod ciężarem idei. „Mądrość Jego jest niewypowiedziana”(Psalm 147:5) mówi psalmista. Teologia z trudem usiłuje wyrazić pojęcie tego co jest niewypowiedziane, nieskończone. Ponieważ nieskończoność oznacza coś jedynego i unikalnego, nie można jej stopniować. Nie może być to coś „bardziej unikalne”, „bardzo nieskończone” czy „wielce bezmierne”. Wobec nieskończoności zamiera nasza wymowa.


Istnieje też mądrość pochodna od mądrości Boga, mądrość stworzona, wydzielona przez Boga swym stworzeniom w ilości niezbędnej dla ich najwyższego dobra. Lecz owa mądrość stworzenia Boskiego lub wszystkich stworzeń jest szokująco mała w porównaniu z bezmierną mądrością Boga. Dlatego rację mają apostołowie, odwołując się do Boga jako tego, „który jedynie jest mądry”.(Rzym. 16:27) Bóg jest mądrością i wszelka jaśniejąca mądrość ludzka i anielska jest odbiciem tej nie stworzonej świetlistości bijącej od Tronu Jego Majestatu w niebiosach.


A.W. Tozer z książki „Poznanie Świętego"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz