czwartek, 23 sierpnia 2012

Wzajemne więzi


Każdy członek jest przyłączony do całości poprzez związek życia. Tak jak duszę człowieka można nazwać życiem jego ciała, tak życiem Kościoła jest zamieszkujący w nim Duch. Idea, że Kościół jest ciałem Chrystusa, nie jest błędem wynikającym ze zbyt poważnego potraktowania metaforycznego sposobu wyrażania się. Apostoł Paweł w trzech listach przedstawia tę prawdę tak spokojnym tonem i z takim mnóstwem szczegółów, że wyklucza to użycie przez niego przypadkowej metafory, której nie można by traktować zbyt dosłownie. Jasna i dobitna nauka wielkiego apostoła mówi, że Chrystus jest Głową Kościoła, który jest Jego ciałem. To ostrożnie uczynione porównanie jest kontynuowane poprzez długie fragmenty. Z tej doktryny wynikają określone wnioski oraz wynika określone moralne postępowanie. Tak jak normalny człowiek składa się z ciała zbudowanego z różnych podporządkowanych członków i rządzącej nimi głowy, tak prawdziwy Kościół jest ciałem, poszczególni chrześcijanie członkami, a Chrystus Głową. Mózg działa poprzez członki ciała, używając ich do wypełniania jego rozumnych celów. Paweł mówi o nodze, ręce. uchu i oku będących członkami ciała, z których każdy ma swoją odpowiednią, choć ograniczoną rolę, a Duch jest tym, który poprzez nie działa (1 Kor. 12, 1-31). Nauka o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa w l Liście do Koryntian w 12 rozdziale następuje po wyliczeniu określonych darów duchowych i objawieniu ich konieczności. Rozumna głowa może pracować tylko wtedy, gdy ma do dyspozycji organy przeznaczone do różnych celów. To mózg widzi, ale musi mieć oko, aby przez nie móc widzieć. To mózg słyszy, ale musi mieć ucho, aby słyszeć.

I tak jest z wszystkimi zróżnicowanymi członkami, będącymi instrumentami, przy pomocy których mózg dociera do świata zewnętrznego, aby realizować swe plany. Cała praca człowieka jest wykonywana przez jego mózg. tak samo więc cała praca Kościoła jest wykonywana przez Ducha i tylko przez Niego. Ale, aby praca została wykonana, musi On umieścić w ciele odpowiednie członki wyposażone w zdolności, specjalnie stworzone do działania jako Jego narzędzia, dzięki którym Duch może dążyć w kierunku wytyczonych celów. W skrócie tak wygląda idea darów Ducha.

A.W. Tozer  z książki „Radykalny krzyż” cz. II

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz