środa, 22 sierpnia 2012

Czym jest prawdziwy Kościół?

Każdy problem duchowy jest w gruncie rzeczy problemem teologicznym. Jego rozwiązanie będzie zależeć od nauki Pisma Świętego oraz właściwego zrozumienia tej nauki. To właściwe zrozumienie tworzy płaszczyznę duchową, to znaczy punkt widzenia, jakby dogodne miejsce obserwacyjne, z którego można obejrzeć cały krajobraz naraz, a każdy szczegół widzi się we właściwej relacji do całości. Gdy taki korzystny punkt zostanie osiągnięty, mamy możliwość ocenić każdą naukę lub interpretację, jaka jest nam przedstawiana w imię prawdy.

Prawdziwe rozumienie darów Ducha w Kościele musi zależeć od właściwej koncepcji istoty Kościoła. Problem darów nie może być wyizolowany z większego zagadnienia i stawiany jako taki. Prawdziwy Kościół jest zjawiskiem duchowym, które pojawia się w ludzkim społeczeństwie i jest z nim do pewnego stopnia związane, jednakże odróżnia się ostro od tego społeczeństwa w pewnych istotnych cechach. Jest on złożony z duchowo odrodzonych osób. które różnią się tym od innych istot ludzkich, że mają w sobie wyższy rodzaj życia, który został im dany podczas duchowego narodzenia się na nowo.

Są dziećmi Bożymi w znaczeniu nieosiągalnym dla żadnych innych stworzonych istot. Ich pochodzenie jest Boże. a ich obywatelstwo jest w niebie. Wielbią Boga w Duchu, radują się w Jezusie Chrystusie i nie pokładają ufności w ciele. Tworzą wybrane pokolenie, królewskie kapłaństwo, święty naród, szczególny lud. Stali się orędownikami sprawy odtrąconego i ukrzyżowanego Człowieka, który mienił się być Bogiem, który zaręczył Swoim świętym honorem, że przygotuje im miejsce w domu Swego Ojca i powróci, aby ich tam w radości zaprowadzić.

Oni tymczasem niosą krzyż Jego, cierpią dla Jego imienia wszelkie zniewagi, którymi obsypują ich ludzie i działają jako Jego ambasadorowie, czyniąc w Jego imieniu dobro wszystkim ludziom. Wierzą niezachwianie, że będą uczestniczyć w Jego triumfie i z tej przyczyny gotowi są dzielić Jego odtrącenie przez społeczeństwo, które ich nie rozumie. I nie ma w nich twardych uczuć - jak tylko miłosierdzie, współczucie i wielkie pragnienie, aby wszyscy ludzie mogli dojść do pokuty i pojednać się z Bogiem.

Oto jest istotne streszczenie jednego aspektu nauki Nowego Testamentu dotyczącej Kościoła. Ale inna prawda, bardziej znacząca i odkrywcza dla tych. którzy poszukują wiedzy o darach Ducha mówi. że Kościół jest duchowym ciałem, organiczną jednością, połączoną z istniejącym w nim życiem.

A.W. Tozer  z książki „Radykalny krzyż” cz. II

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz