czwartek, 5 lipca 2012

Bóg udzielił nam odpowiedzi na nasze pytania o Niego

Bóg udzielił nam odpowiedzi na nasze pytania o Niego. Nie wyczerpują one oczywiście wszystkich pytań, lecz są wystarczające, aby zaspokoić dociekliwość naszego umysłu i zachwycić nasze serca. Tych odpowiedzi udzielił nam poprzez przyrodę, poprzez Biblię i poprzez osobę swego Syna.

Myśl, że Bóg objawia się nam poprzez swe dzieła stworzenia, nie jest dziś zbytnio podtrzymywana przez chrześcijan, mimo iż została przedstawiona w natchnionych pismach, przede wszystkim zaś w starotestamentowych Księgach Dawida i Izajasza oraz w liście Pawła do Rzymian. Jaśniej objawienie zostało przekazane w Piśmie świętym: „Niebiosa głoszą chwałę Twoją, Panie, W każdej gwieździe Twa mądrość świeci, Lecz gdy nasze oczy ujrzą Twe Słowo, Twe imię przeczytamy w piękniejszych wierszach”. Isaac Watts
Święte i niezbywalne są słowa przesłania chrześcijańskiego mówiące o tym, że objawienie przyszło do nas w ludzkiej postaci w pełni słonecznego blasku, kiedy to wieczne Słowo ciałem się stało, aby zamieszkać między nami.

Mimo iż Bóg w swym trzykrotnym objawieniu udzielił nam odpowiedzi na nasze pytania co do własnej Osoby, odpowiedzi te nie leżą bynajmniej na wierzchu. Muszą być odnalezione przez modlitwę, długie rozmyślania nad spisanym Słowem Bożym oraz przez gorliwą i zdyscyplinowaną pracę.

Światło jest jasne, zobaczyć je mogą jednak tylko ci, którzy duchowo przygotowani są do tego, aby je dostrzec. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.(Mat. 5,8) Jeśli chcemy wyrobić sobie jasny pogląd na atrybuty Boga, musimy wyrzec się pewnych cisnących się nam słów takich, jak: właściwość, cecha, jakość - które są właściwe i potrzebne, gdy rzecz dotyczy istot stworzonych, lecz całkowicie nieodpowiednie, gdy mówi się o Bogu, Musimy przełamać w sobie nawyk myślenia o Stwórcy tak, jak myślimy o dziełach Jego stworzenia. Zapewne myślenie bez słów jest niemożliwe, lecz jeśli pozwolimy sobie myśleć niewłaściwymi słowami, wkrótce przyswoimy sobie błędne pojęcia, gdyż słowa dane nam do wyrażania myśli mają skłonność do przekraczania właściwych sobie granic i do determinowania treści myśli. „Ponieważ nic nie jest tak łatwe jak myślenie - powiada Thomas Traherne w swoich „Wiekach medytacji” - nic nie jest tak trudne jak poprawne myślenie” Jeśli kiedykolwiek myślimy poprawnie, to powinniśmy to czynić wtedy, gdy myślimy o Bogu.

A.W. Tozer  z książki „Poznanie Świętego”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz