poniedziałek, 4 marca 2013

Kiedy modlitwa jest fałszywa?

Modlitwa może być czasem nie tylko bezskuteczna, lecz również fałszywa. Oto przykład: Izrael został pokonany pod Aj i...., „Wtedy Jozue rozdań swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed Arką Pańską [i leżał tak] aż do wieczora, on i starsi Izraela. I posypali prochem swe głowy” (Joz 7,6). Według naszej współczesnej idei ożywienia było to postępowanie ze wszech miar właściwe i gdyby było kontynuowane wystarczająco długo, z pewnością przekonałoby Boga i przyniosło błogosławieństwo. Ale „....rzekł Pan do Jozuego: Wstań! Dlaczego tak leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył: złamali przymierze, jakież nimi zawarłem... Powstań, oczyść lud i rozkaż mu: Oczyśćcie się na jutro, bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: Rzeczy obłożone klątwą są wśród ciebie, Izraelu; przeto nie ostoicie się wobec wrogów swoich, jeśli nie usuniecie spośród siebie rzeczy obłożonych klątwą” (Joz 7, 10-11 i 13).

Odnowa jest konieczna w samym Kościele. Błaganie o to, by potok błogosławieństw spłynął na zepsuty i nieposłuszny Kościół, jest stratą czasu i wysiłku. Nowa fala zainteresowania religijnego może co najwyżej powiększyć w kościołach liczbę ludzi nie mających zamiaru uznać władzy Jezusa ani okazać posłuszeństwa Jego nakazom. Bóg nie jest zainteresowany powiększaniem liczby chodzących do kościoła, lecz chodzi Mu o tych, którzy pragną zmienić swe postępowanie i chcą żyć świętym życiem.


Pan wyrzekł kiedyś słowa ustami proroka Izajasza, które powinny rozstrzygnąć tę kwestię raz na zawsze: „Co mi po mnóstwie waszych ofiar – mówi Pan. Syty jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań (...) Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! (...) Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać.” (Iz.1,11-13; 16-17 i19).


Modlitwa o ożywienie będzie wysłuchana wówczas, gdy towarzyszyć jej będzie radykalna zmiana stylu życia. Całonocne, wspólne modlitwy, które nie są poprzedzone prawdziwą pokutą, mogą w rzeczywistości obrażać Boga. „Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary...” (1 Sm 15,22). Musimy wrócić do chrześcijaństwa Nowego Testamentu nie tylko w słowach wyznania, lecz także w całym stylu życia. Oddzielenie się od grzeszącego świata, posłuszeństwo, prostota, powaga, samoopanowanie, skromność, niesienie krzyża - to wszystko musi znowu stać się istotną częścią idei pełnego chrześcijaństwa i być realizowane w życiu codziennym. Musimy oczyścić naszą wewnętrzną świątynię z handlarzy i jeszcze raz poddać się całkowicie naszemu zmartwychwstałemu Panu. To dotyczy zarówno autora tej książeczki, jak i każdego, kto wzywa imienia Jezusa. Wtedy dopiero możemy modlić się z ufnością i oczekiwać prawdziwego ożywienia.

 

fragment z książki „Klucz do głębszego życia”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz